Classic Krav Maga

Krav Maga doslova znamená „Kontaktní boj” nebo „Boj na blízkou vzdálenost”. Izraelské ozbrojené síly (I.D.F.) potřebovaly systém, který by v krátké době fungoval každému. Během let I.D.F. vytvořily Program kontaktního boje. Původní program tréninku fyzické přípravy a sebeobrany Izraelské armády byl popsán v knize Fighting fit (z roku 1983) autorem plk. Davidem Ben-Asherem, který byl odpovědný za trénink boje zblízka a trénink fyzické přípravy v ozbrojených silách státu Izrael. Program Classic Krav Maga je založen na tomto programu.

–  snadný a účinný systém sebeobrany pro každého

– založený na instinktivních pohybech

– extrémně efektivní sebeobrana

– vhodná pro každého bez ohledu na věk, tělesné proporce a pohybové schopnosti

ckm