Classic Krav Maga

Nechce se Vám cvičit ve skupině? Dáváte přednost raději osobnímu tréninku? Dohodněte si s námi soukromé lekce Krav Maga. Cena viz „tréninky“.

Snad každý stoupenec bojových umění někdy slyšel o Krav Maga. Tento systém vděčí za svou popularitu praktickým a osvědčeným technikám boje zblízka.

V průběhu let prošla Krav Maga mnoha změnami a úpravami. První, klasická verze vyvinutá izraelskými ozbrojenými silami před více než 50 lety, se zaměřuje na jednoduché a účinné techniky založené na přirozených reakcích člověka.

Krav Maga doslova znamená „Boj – kontakt, nebo dotyk” nebo „Boj na blízkou vzdálenost”. Izraelské ozbrojené síly (I.D.F.) potřebovaly systém, který by v krátké době fungoval každému. Během let I.D.F. vytvořily Program kontaktního boje. Původní program fyzického tréninku a sebeobrany Izraelské armády byl popsán v knize Fighting fit (z roku 1983) autorem plk. Davidem Ben-Asherem, který byl odpovědný za trénink boje zblízka a trénink fyzické přípravy v ozbrojených silách státu Izrael. Náš program Classic Krav Maga je inspirován tímto programem.

Jyrki Saario poznal  tvůrce systému Krav maga Imiho Lichtenfelda v roce 1994 v Izraeli. O rok později se stal certifikovaným instruktorem a vedl první oficiální trénink Krav maga ve Finsku na soustředění kickboxerů. V roce 1996 založil Finskou Federaci Krav maga a zorganizoval a vedl první instruktorský kurz tohoto systému v severní Evropě. V následujících letech působil jako šéfinstruktor ve Finsku, Švédsku a Norsku, a je jedním z prvních evropských instruktorů Krav maga vůbec. Všechna oprávnění, včetně černého pásu 2 stupně (expert level 2), získal od samotného mistra Imiho Lichtenfelda. O několik let později se vzdal funkce hlavního instruktora Finské federace Krav maga a stal se zakladatelem Classic Krav maga – systému zaměřeného na „návrat ke kořenům”, tedy obnovení původního programu výuky boje a tělesné výchovy ozbrojených sil Izraele, tak, jak ho to učil Imi Lichtenfeld

Classic Krav Maga, kterou učíme, znamená útoky, obrany, načasování, taktika boje a pohyb, a to vše v souladu se zásadou „zpět ke kořenům“. Učíme Krav Magu tak, jak ji učil Imi Lichtenfeld.

Bezpečnost je u nás na prvním místě první! Ve třídě zpracováváme scénáře více či méně nebezpečných situací, ale ve zcela bezpečných podmínkách. Klademe důraz na bezpečnost vlastní, ostatních účastníků a instruktora a kontrolujeme průběh výuky tak, aby se každý účastník během naučil co nejvíce. Doporučujeme používat chrániče a boxerské rukavice.

–  snadný a účinný systém sebeobrany pro každého

– založený na instinktivních pohybech

– extrémně efektivní sebeobrana

– vhodná pro každého bez ohledu na věk, tělesné proporce a pohybové schopnosti

ckm

Classic-Krav-Maga-saarioacademy.com_-1
Classic Krav Maga – z kurzu v Polsku