Jak se stát instruktorem Defendo

Hledáme nové kolegy – instruktory, kteří by byli schopni a ochotni vést kluby Defendo ve výše uvedených městech.
Jaké máme podmínky?
– minimální věk 23 let
– alespoň 3 roky tréninku Defendo pod vedením certifikovaného instruktora, nebo alespoň 5 let zkušeností v jiných bojových sportech nebo uměních
– dobrá fyzická kondice
– žádná kriminální minulost

Zájemci se mohou hlásit na e-mailovou adresu czech@saarioacademy.com

Další informace budou průběžně doplňovány nebo sdělovány prostřednictvím e-mailové komunikace.

Pár slov o Jyrki Saario Defendo

Je výhodnější bojový systém, který pracuje s předvídatelnými útoky v tělocvičně a honosí se stovkami, možná až tisíci technikami? Nebo systém s několika technikami, který je přizpůsoben rizikům moderní ulice.

Defendo je ucelený moderní systém sebeobrany s minimálním počtem technik, založený na výsledcích vědeckých zkoumání. Bojové techniky jsou podobné, jako v mnoha jiných bojových sportech a bojových uměních, avšak to, co odlišuje Defendo od ostatních, je modernost a výběr technik a způsob tréninkových metod.

obsahuje pouze 65 technik, které lze přizpůsobit různým situacím

– pracuje s přirozenými reakcemi lidského těla

Techniky Defendo byly během let vylepšovány a přizpůsobovány novým potřebám. Pouze ty techniky, které byly vyzkoušeny, zůstaly v systému zachovány, ostatní zbytečné a nejisté byly vypuštěny. Do vzniku a rozvoje Defenda bylo vloženo mnoho let úsilí, aby bylo zaručeno, že žádná technika nezklame v nebezpečné situaci.

Trénink Defendo může být i skvělým doplňkem k jinému bojovému umění nebo bojovému sportu – bude poskytovat spojení již získaných bojových dovedností s bojovými taktikami, které jsou přizpůsobené k reakci na pouliční útoky.

Smyčka OODA

Smyčka OODA je rozhodovacím modelem. Každý podnět spouští v naší hlavě tento cyklus Orientation-Observation-Decision-Action (zpozorování-orientace-rozhodnutí-akce). Jak to funguje?

Např.

  • Vidím agresora s nožem v ruce, který se přibližuje (zpozorování)
  • Jsem zatím mimo dosah jeho smrtícího nástroje (orientace)
  • použiji kop, než se přiblíží na bližší vzdálenost (rozhodnutí)
  • silný zastavovací kop (akce)

Po provedení akce začíná cyklus znovu – pozorujeme, zda technika fungovala, zda můžu utéct nebo musím pokračovat v obraně. Je důležité vědět, že to funguje jak pro obránce, tak pro agresora.

Během tréninku se naučíte, jak zkrátit čas v jednotlivých fázích. Aktivním pozorováním se naučíte, jak se vyhnout hrozbám nebo jak je rozpoznat, cvičením obranných technik se naučíte adekvátně reagovat v krizové situaci a díky mnoha opakováním technik budou techniky účinnější a rozhodování rychlejší.