Ostatní

Je výhodnější bojový systém, který pracuje s předvídatelnými útoky v tělocvičně a honosí se stovkami, možná až tisíci technikami? Nebo systém s několika technikami, který je přizpůsoben rizikům moderní ulice.

Defendo je ucelený moderní systém sebeobrany s minimálním počtem technik, založený na výsledcích vědeckých zkoumání. Bojové techniky jsou podobné, jako v mnoha jiných bojových sportech a bojových uměních, avšak to, co odlišuje Defendo od ostatních, je modernost a výběr technik a způsob tréninkových metod.

obsahuje pouze 65 technik, které lze přizpůsobit různým situacím

– pracuje s přirozenými reakcemi lidského těla

Techniky Defendo byly během let vylepšovány a přizpůsobovány novým potřebám. Pouze ty techniky, které byly vyzkoušeny, zůstaly v systému zachovány, ostatní zbytečné a nejisté byly vypuštěny. Do vzniku a rozvoje Defenda bylo vloženo mnoho let úsilí, aby bylo zaručeno, že žádná technika nezklame v nebezpečné situaci.

Trénink Defendo může být i skvělým doplňkem k jinému bojovému umění nebo bojovému sportu – bude poskytovat spojení již získaných bojových dovedností s bojovými taktikami, které jsou přizpůsobené k reakci na pouliční útoky.

Smyčka OODA

Smyčka OODA je rozhodovacím modelem. Každý podnět spouští v naší hlavě tento cyklus Orientation-Observation-Decision-Action (zpozorování-orientace-rozhodnutí-akce). Jak to funguje?

Např.

  • Vidím agresora s nožem v ruce, který se přibližuje (zpozorování)
  • Jsem zatím mimo dosah jeho smrtícího nástroje (orientace)
  • použiji kop, než se přiblíží na bližší vzdálenost (rozhodnutí)
  • silný zastavovací kop (akce)

Po provedení akce začíná cyklus znovu – pozorujeme, zda technika fungovala, zda můžu utéct nebo musím pokračovat v obraně. Je důležité vědět, že to funguje jak pro obránce, tak pro agresora.

Během tréninku se naučíte, jak zkrátit čas v jednotlivých fázích. Aktivním pozorováním se naučíte, jak se vyhnout hrozbám nebo jak je rozpoznat, cvičením obranných technik se naučíte adekvátně reagovat v krizové situaci a díky mnoha opakováním technik budou techniky účinnější a rozhodování rychlejší.

Co si vybrat – Defendo nebo Classic Krav Maga?

Žijeme ve velmi dynamické době, kdy se vše velmi rychle vyvíjí, včetně lidské tvořivosti. Bohužel i v tom smyslu, pokud jde o násilí.

Defendo jako novější systém nabízí nový pohled na některé typy hrozeb. To ovšem neznamená, že by Krav Maga byl špatným systémem – oba systémy jsou založeny na minimálním počtu technik s maximální účinností. Defendo klade větší důraz na boj na těsný kontakt, zatímco Krav Maga pracuje s větší vzdáleností.

Takže který systém si pro sebe vybrat? Přijďte na oba tréninky a vyzkoušejte si, který systém vám lépe vyhovuje.