Safe Kid

Jedinečný trénink pro děti a mládež

Safe Kid přináší dětem zábavu a skvělý způsob, jak uvolnit energii. Trénink Safe Kid zahrnuje nejen nácvik sebeobrany a duševního rozvoje, ale i další fyzickou aktivitu v podobě různých pohybových her, na které se dítě bude těšit, kdykoli bude čas jít na trénink. Hodnoty, které se naši malí studenti naučí na tréninku Safe Kid, jim vydrží celý život! Níže je uvedeno šest důvodů, proč byste měli přivést své dítě na tréninky Safe Kid.

  1. Dovednosti v podobě sebeobranných technik

Schopnost bránit se je jednou z nejdůležitějších dovedností, které člověk může mít. U dětí tomu není jinak. Pokud dítě bude napadeno, bude mít všechny nástroje potřebné k řádné obraně.

  • Sebevědomí

Vaše dítě se postupem tréninku stává sebevědomějším a sebejistějším. Učí se překonávat strach a provádět cviky, které se mu dříve zdály zcela cizí a nemožné.

  • Disciplína

Tato lekce přichází přirozeně, když dítě začne trénovat bojová umění. Trénink Safe Kid je dlouhodobá investice. Jde o neustálé malé krůčky. Každý pokrok, který dítě během tréninku udělá, posiluje důležitost udržení disciplíny. Tato sebekázeň se nakonec přenese do dalších oblastí života dítěte.

  • Úcta

 Safe Kid je o respektu k lidem kolem vás. Po dítěti je požadováno nejen to, aby bylo ve třídě ticho, když instruktor vysvětluje danou techniku, či cvičení, ale i ohleduplnost k menším dětěm během cvičení a nácviku bojových technik. Dítě, které trénuje bojová umění, je dítě, které pravděpodobně nebude způsobovat narušení ve škole.

  • Zkušenosti s řešením problému

Dovednosti, které se vaše děti naučí v hodinách bojových umění, jim mohou pomoci i v dalších oblastech života – schopnost rozpoznat, co se kolem děje, a použít nejúčinnější řešení dané konkrétní situace.

  • Sociální dovednosti

Trénink Safe Kid dává dítěti příležitost komunikovat se staršími a mladšími dětmi… a je to vynikající příležitost, jak získat více přátel.